O que o Rob diz..

I had to do two roles in two days, I’m in a hairflux.

- Robert na red carpet dos Golden Globe Awards

publicado por mrsCullen às 22:08